Wróć

 

Okienko startowe.

 

 

Rys 1. Logowanie do programu.

 

Przy pierwszym logowaniu wpisujemy:

 

Użytkownik: admin

Hasło: admin

 

Potem zakładamy nowego użytkownika i ustawiamy dla niego hasło. Użytkownikowi admin, zmieniamy hasło.

 

 

Rys 2. Po zalogowaniu się do programu ukaże się okienko główne programu.

Z tego poziomu mamy dostęp do wszystkich funkcji programu.

 

 

 

 Wszystkie grafiki wykonano w systemie Windowa Vista.

Okienka kalkulatora.

 

 

Rys 3. Podstawowe okno kalkulatora bez wczytanej listy płac.

 

Z poziomu tego okna mamy dostęp do wszystkich składników wynagrodzenia jak:

 

-          wynagrodzenie zasadnicze

-          czas pracy

-          wynagrodzenie dodatkowe

-          naliczenia ZUS i podatków

 

W okienku tym, możemy liczyć wynagrodzenie w różnych układach, bez wczytanej listy płac.

 

Obliczymy wynagrodzenie zasadnicze, godzinowe, za dniówki i umowy cywilno prawne.

 

 

Rys 4. Okienko kalkulatora po wczytaniu aktualnej listy płac.

 

Możemy nawigować po pracownikach znajdujących się na liście i prowadzić różne operacje na wynagrodzeniach jak i na samej liście.

 

W okienku tym dokonamy też wydruk listy w różnych konfiguracjach.

 

 

Rys 5. Okienko kalkulatora z rozliczeniem godzin nadliczbowych.

 

Jest wiele podobnych okienek dla różnych składników wynagrodzenia jak i dla naliczeń ZUS i podatków.

 

 

Rys 6. Przykładowy wydruk listy płac.

 

Listę płac konfigurujemy według naszych potrzeb. Możemy umieścić na niej dowolne elementy wynagrodzenia w dowolnej kolejności.

Program ma wstępnie skonfigurowanych kilkanaście list płac. Wszystkie te listy możemy ustawić według potrzeb firmy.

 

Okienko pracowników.

Rys 7. Lista pracowników

Rys 8. Kartoteka pracownika.

Rys 9. Karta wynagrodzeń pracownika

 

Okienko list płac.

Rys 10. Okienko list płac.

Rys 11. Okno ustawienia listy płac

 

Okienko ustawień programu.

Rys 12. Okno ustawień programu.

Rys 13. Okienko konfiguracji elementu wynagrodzenia.

 

 

Fuzzland 2009-2011 (C)