fuzzland.net

Opis.

1.
Płace i Kadry
Nawigacja : przełączanie slajdów - strzałki w kółkach, klawisze kursorów   przełączanie stron - klawisze  PgUp i PgDn.
Program Płace jest programem bezpłatnym do zastosowań komercyjnych. Obsługuje 3 firmy i do 10 pracowników na jednej liście. Program Płace i Kadry jest programem płatnym. Obsługuje 99 firm i 99 pracowników na jednej liście. Program ma poszerzoną funkcjonalność w stosunku do programu Płace. W obu programach mamy do dyspozycji 12 wzorów list wynagrodzeń i 5 wzorów kart wynagrodzeń. Wzory list i kart są konfigurowane przez użytkownika według potrzeb jego firmy. W kartach wynagrodzeń wyliczymy sumy i średnie dowolnych składników wynagrodzenia za okres do 24 miesięcy wstecz.
Zamknij Zamknij

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again