Przykłady naliczania wynagrodzenia.

Płace i Płace i Kadry to programy dla małych i średnich firm. Bezpłatny program Płace pozwala prowadzić trzy firmy i do 10 pracowników na jednej liście. Program Płace i Kadry jest programem płatnym w którym możemy obsługiwać do 99 firm i 99 pracowników na jednym stanowisku. Poniżej opisano jak programy liczą poszczególne składniki wynagrodzenia.

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Kolejność liczenia, zaokrąglenia.
czytaj dalej czytaj dalej

Chorobowe.

Wnagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Kto płaci i jak liczyć ? Podstawa naliczenia, przykłady. Podstawy prawne.
czytaj dalej czytaj dalej

Urlop.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.  
czytaj dalej czytaj dalej

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych za które pracodawca rozlicza się z pracownikiem …
czytaj dalej czytaj dalej

Godziny nocne.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ...
czytaj dalej czytaj dalej

Lista płac - wzór.

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście płac. Wzór listy płac. Dodatkowe informacje na liście płac.
czytaj dalej czytaj dalej

 Darmowy program Płace

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 3 firmy i do 10 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej

Karta wynagrodzeń.

Co powinna zawierać karta wynagrodzenia pracownika. Wzór karty wynagrodzeń.
czytaj dalej czytaj dalej

Aktualne wymiary

składek ZUS i PIT. 

Stan w 2016 roku.
czytaj dalej czytaj dalej
NAWIGACJA
ADRES Fuzzland Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz
KONTAKT Mail: biuro@fuzzland.net Tel.: 607 040 628; 43 827 96 28
NAPISZ 
JAK LICZYĆ ?
NAPISZ 

Przykłady naliczania

wynagrodzenia.

Płace i Płace i Kadry to programy dla małych i średnich firm. Bezpłatny program Płace pozwala prowadzić trzy firmy i do 10 pracowników na jednej liście. Program Płace i Kadry jest programem płatnym w którym możemy obsługiwać do 99 firm i 99 pracowników na jednym stanowisku. Poniżej opisano jak programy liczą poszczególne składniki wynagrodzenia.

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Kolejność liczenia, zaokrąglenia.
czytaj dalej czytaj dalej

Chorobowe.

Wnagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Kto płaci i jak liczyć ? Podstawa naliczenia, przykłady. Podstawy prawne.
czytaj dalej czytaj dalej

Urlop.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.  
czytaj dalej czytaj dalej

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych za które pracodawca rozlicza się z pracownikiem …
czytaj dalej czytaj dalej

Godziny nocne.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ...
czytaj dalej czytaj dalej

Lista płac - wzór.

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście płac. Wzór listy płac. Dodatkowe informacje na liście płac.
czytaj dalej czytaj dalej

 Darmowy program Płace

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 3 firmy i do 10 pracowników na jednej liście płac.

  Program Płace i Kadry

Program dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac.

 Program dla biur rachunkowych

Program Płace i Kadry dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej czytaj dalej

Aktualne wymiary

składek ZUS i PIT. 

Stan w 2016 roku.
czytaj dalej czytaj dalej

Karta wynagrodzeń.

Co powinna zawierać karta wynagrodzenia pracownika. Wzór karty wynagrodzeń.
czytaj dalej czytaj dalej
NAWIGACJA
ADRES Fuzzland Czarnieckiego 30 98-200 Sieradz
KONTAKT Mail: biuro@fuzzland.net Tel.: 607 040 628; 43 827 96 28
NAPISZ 
JAK LICZYĆ ?
NAPISZ 