Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Jak liczyć wynagrodzenie pracownika.

  - Przykłady i podstawa prawna.
  - Kalkulator wynagrodzenia, lista płac: zastosowanie.
  - Trochę wskazówek jak liczyć wynagrodzenie.

Jak liczyć składki ZUS i zaliczkę na podatek ... > czytaj dalej <

Wskazówki jak policzyć składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. W jakiej kolejności dokonać obliczeń i jak zaokrąglać naliczone kwoty. Całkowity koszt wynagrodzenia ...

Lista płac wzór i wydruk ... > czytaj dalej <

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście wynagrodzeń pracowników.
Wzór listy płac i wydruk listy płac ....

Karta wynagrodzeń, wzór i wydruk ... > czytaj dalej <

Zakład pracy jest zobligowany do ewidencjonowania przychodów pracownika w dokumencie zwanym kartą przychodów, kartą wynagrodzeń itp.. Co powinna zawierać karta przychodów określa rozporządzenie ministra finansów ......

Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ... > czytaj dalej <

Praca wykonywana przez pracownika ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych. Za przepracowane godziny nadliczbowe pracodawca rozlicza się z pracownikiem ...

Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nocne ... > czytaj dalej <

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każda godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów ...

Jak liczyć wynagrodzenie za urlop ... > czytaj dalej <

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerywalnego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ...

Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy ... > czytaj dalej <

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy i niektórych badań lekarskich, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ...

Programy Kalkulator wynagrodzeń i Lista płac rozliczają wynagrodzenie pracownika
z kilkudziesięcioma składnikami wynagrodzenia

Tematy: Jak obliczyć listę płac. Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, za godziny nocne i za urlop. Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe, dodatki do wynagrodzeń i potrącenie wynagrodzenia. Jak wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia. Jak naliczyć składki ZUS. Jak obliczyć składkę zdrowotną. Wzory list płac. Lista płac wzór i druk.

Fuzzland © 2009-2012